Bao Nhiêu Tuổi Được Đứng Tên Sổ Hồng/Sổ Đỏ? Trẻ Em Có Được Đứng Tên Không?

Một trong những câu hỏi mà chúng tôi cũng hay nhận được của đọc giả là trẻ em có được đứng tên sổ đỏ không? Pháp luật hiện hành có hạn chế độ tuổi nào được đúng tên trên sổ đỏ/sổ hồng hay không?

Hãy cùng chúng tôi giải đáp chủ đề này cho các bạn nhé.

– Căn cứ vào Điều 5 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất bao gồm: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người việt nam định cư ở nước ngoài … Theo quy định này thì Cá nhân là một trong nhiều người sử dụng đất.

– Căn cứ vào Khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 thì:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ/sổ hồng) thì:

Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “Giấy khai sinh số…” Từ các căn cứ trên thì không có quy định nào về độ tuổi được đứng tên sổ đỏ/sổ hồng. Nghĩa là trẻ em hay bất kỳ độ tuổi nào cũng được đứng tên trên sổ đỏ. Người đã có chứng minh nhân dân/căn cước công dân thì lấy thông tin này, còn chưa có thì lấy thông tin dựa vào Giấy khai sinh.