Điều kiện để Việt Kiều mua nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật thì Việt Kiều được mua nhà ở tại Việt Nam nhưng phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Vậy điều kiện để Việt Kiều được mua nhà ở tại Việt Nam là gì?

1. Thế nào là Việt Kiều?

Theo Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (sử đổi, bổ sung năm 2014) quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

4. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Như vậy, Việt Kiều được hiểu là công dân Việt Nam, người có gốc Việt Nam đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

2. Điều kiện để Việt Kiều được mua nhà ở tại Việt Nam là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở:

“2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ởnước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Như vậy, Việt Kiều muốn mua nhà ở Việt Nam thì phải đáp ứng một trong hai điều kiện trên thì sẽ được sở hữu nhà tại Việt Nam.