Hợp thức hóa nhà đất là một thuật ngữ dân gian để chỉ việc thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với người đang sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

I. Trường hợp về nguồn gốc nhà đất để thực hiện thủ tục hợp thức hóa:

Điều 99 Luật Đất đai quy định các trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

…”

Theo các Điều 100, Điều 101 và Điều 102 Luật Đất đai quy định các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận khi trước đó người sử dụng đất chưa được cấp chủ quyền. Trong thực tế tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng chúng tôi thấy nhiều nhất là các tường hợp:

1. Giấy tờ mua bán, cho tặng nhà, đất bằng giấy tay (không có công chứng, chứng thực của nhà nước).

2. Sử dụng đất từ trước đến nay có các kê khai nhà đất năm 1977, kê khai nhà đất năm 1999.

3. Các giấy tờ được cấp từ chế độ cũ (chính quyền Việt Nam Cộng Hòa)

4. Được cấp nhà, đất từ các đơn vị như trường học, bệnh viện, đơn vị của nhà nước cho nhân viên.

5. Các loại giấy tờ được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

6. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

……

Hợp thức hóa nhà đất (hình minh họa)

II. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện hợp thức hóa:

Các bạn chuận bị hồ sơ để nộp vào cơ quan nhà nước để cấp sổ đỏ cho gia đình ban. Bốn thành phần hồ sơ cơ bản của để cấp sổ đỏ:

+ Thành phần 1. Biểu mẫu nhà nước quy đinh:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Bộ hồ sơ kê khai thuế.

(Lưu ý: các bạn nên đến trực tiếp cơ quan nhà nước để lấy các mẫu này)

+ Thành phần 2. Giấy tờ về nguồn gốc nhà đất:

– Giấy tờ mua bán, cho tặng nhà, đất bằng giấy tay (không có công chứng, chứng thực của nhà nước).

– Kê khai nhà đất năm 1977, kê khai nhà đất năm 1999.

– Các giấy tờ được cấp từ chế độ cũ (chính quyền Việt Nam Cộng Hòa)

– Giấy tờ được cấp nhà, đất từ các đơn vị như trường học, bệnh viện, đơn vị của nhà nước cho nhân viên.

– Quyết định cấp số nhà, hợp đồng điện nước, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biên bản về việc việc vi phạm hành chính…

– Các loại giấy tờ được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

….

+ Thành phần 3. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất:

– Bản vẽ sơ đồ nhà đất; hoặc

– Bản vẽ hiện trạng nhà đất.

+ Thành phần 4. Giấy tờ về nhân thân:

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

– Hộ khẩu, Đăng ký kết hôn.

*. Nơi nộp hồ sơ:

Tùy theo từng địa phương thì bạn sẽ nộp tại:

– UBND cấp xã, phường (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ).

– Văn phòng đăng ký đất đai (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ).

III. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:

 Căn cứ Điều 105 Luật Đất đai thì:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài….

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

IV. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận:

Căn cứ Điều 61 Nghị Định số 43 về hướng dẫn Luật Đất đai:

“2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

….

II. DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI:

  • Tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở về các trường hợp được cấp sổ đỏ, sổ hồng cho đất, hữu nhà ở.
  • Tư vấn cho khách hàng trường hợp cụ thể của mình có đủ điều kiện để cấp chủ quyền nhà và đất theo quy định của pháp luật không.
  • Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để được hợp thức hóa nhà đất.
  • Hỗ trợ đo vẽ hiện trạng nhà và đất theo quy định để cấp chủ quyền nhà đất.
  • Thay mặt khách hàng liên hệ nộp, nhận, trích lục hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp sổ đổ, sổ hồng cho nhà, đất.
  • Tư vấn nghĩa vụ tài chính: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.
  • Tham gia vào việc giải quyết khiếu kiện nếu có phát sinh tranh chấp hoăc cơ quan nhà nước từ chối cấp sổ đỏ, sổ hồng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn và nhờ thực hiện dịch vụ:

CÔNG TY LUẬT KIẾN TẠO – Hotline: 0827870068 – 0937017711