Làm sổ đỏ nhà đất là việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với người đang sử dụng đất, đang sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

I. Trường hợp nào nhà đất giấy tay được cấp sổ đỏ?

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có 2 trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Cụ thể:

– Nếu nguồn gốc thửa đất đó chưa có giấy tờ gì thì thời điểm xét cấp sổ đỏ cho người đang sử dụng đất là phải nhận chuyển quyền trước ngày 1-1-2008. Nếu sau ngày đó thì chưa được xem xét.

– Nếu nguồn gốc thửa đất đó đã có giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật Đất đai và điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thì thời điểm xét cấp GCN là phải nhận chuyển quyền trước ngày 1-7-2014.

Hướng dẫn cách làm sổ đỏ (hình minh họa)

II. Các bước cần thực hiện để được cấp sổ đỏ:

1. Bước 1: Đo vẽ nhà đất

Các bạn liên hệ với đơn vị có thẩm quyền để tiến hành đo đạc nhà đất của mình. Tùy theo địa phương mà bạn có thể liên hệ: cán bộ địa địa chính xã phường; Công ty có chức năng được cung cấp bản vẽ về nhà đất.

2. Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ:

Các bạn chuận bị hồ sơ để nộp vào cơ quan nhà nước để cấp sổ đỏ cho gia đình ban. Bốn thành phần hồ sơ cơ bản của để cấp sổ đỏ:

+ Thành phần 1. Biểu mẫu nhà nước quy đinh:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Bộ hồ sơ kê khai thuế.

(Lưu ý: các bạn nên đến trực tiếp cơ quan nhà nước để lấy các mẫu này)

+ Thành phần 2. Giấy tờ về nguồn gốc nhà đất:

Giấy tờ về nguồn gốc nhà đất như: giấy tờ mua bán tay, kê khai nhà đất 99, kê khai 1977, quyết định cấp số nhà, hợp đồng điện nước, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biên bản về việc việc vi phạm hành chính ….

+ Thành phần 3. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất:

– Bản vẽ sơ đồ nhà đất; hoặc

– Bản vẽ hiện trạng nhà đất.

+ Thành phần 4. Giấy tờ về nhân thân:

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

– Hộ khẩu, Đăng ký kết hôn.

3. Bước 3. Nộp hồ sơ:

Tùy theo từng địa phương thì bạn sẽ nộp tại:

– UBND cấp xã, phường (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ).

– Văn phòng đăng ký đất đai (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ).

4. Bước 4: Nộp thuế, lệ phí và nhận sổ đỏ

Sau khi nhà nước thẩm định hồ sơ của các bạn mà hồ sơ của các bạn đủ điều kiện để cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật thì sẽ tiến hành cấp sổ đỏ cho bạn. Trước khi được nhận sổ đỏ thì bạn phải hoàn thành việc nộp các khoản thuế, phi theo quy định rồi sẽ nhận được sổ đỏ.

Liên lạc tư vấn:

CÔNG TY LUẬT KIẾN TẠO – Hotline: 0827870068