Khi thực hiện mua bán (chuyển nhượng) nhà đất thì bên bán nhà đất cũng như bên mua sẽ phải nộp các loại thuế, phí phải nộp gồm:

– Thuế thu nhập cá nhân (do bên bán nộp):

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Lưu ý: Giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không được thấp hơn bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Thuế, phí nào khi mua bán nhà đất? (hình minh họa)

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

+ Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

+ Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

+ Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

+ Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

– Lệ phí trước bạ (do bên mua nộp):

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành x 0.5 %.

– Phí cấp phôi sổ đỏ mới: Theo quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định, tình hình phát triển kinh tế của từng địa phương.

– Phí công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Theo quy định của từng địa phương hoặc theo nhu cầu của người có yêu cầu.