Thủ Tục Chuyển Nhượng, Tặng Cho Nhà Đất

1. Quy định chung của pháp luật:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi chuyển nhượng, tặng cho nhà, đất thì hợp đồng phải được lập thành văn bản và phải thực hiện thủ tục công chứng hoặc chứng thực. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì không còn thủ tục chứng thực mà chuyển toàn bộ thẩm quyền sang Tổ chức hành nghề công chứng.

2. Giấy tờ cần thiết khi để công chứng (chuyển nhượng, tặng cho)

+ Đối với người chuyển nhượng, người tặng cho:

  • Chủ quyền nhà, đất (sổ hồng, sổ đỏ)
  • Tờ khai (thông báo) lệ phí trước bạ
  • Quyết định cấp số nhà (nếu có)
  • Giấy tờ nhân thân: CMND, Hộ khẩu
  • Giấy đăng ký kết hôn; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

+ Đối với người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho:

  • Giấy tờ nhân thân: CMND, Hộ khẩu

3. Tổ chúc hành nghề công chứng có thẩm quyền:

Tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở.