Hợp thức hóa nhà đất là một thuật ngữ dân gian để chỉ việc thực hiện các thử tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) đối với người đang sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1. Trường hợp về nguồn gốc nhà đất để thực hiện thủ tục hợp thức hóa:

Điều 99 Luật Đất đai quy định các trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

…”

Theo các Điều 100, Điều 101 và Điều 102 Luật Đất đai quy định các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận khi trước đó người sử dụng đất chưa được cấp chủ quyền. Trong thực tế tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng chúng tôi thấy nhiều nhất là các tường hợp:

1. Giấy tờ mua bán, cho tặng nhà, đất bằng giấy tay (không có công chứng, chứng thực của nhà nước).

2. Sử dụng đất từ trước đến nay có các kê khai nhà đất năm 1977, kê khai nhà đất năm 1999.

3. Các giấy tờ được cấp từ chế độ cũ (chính quyền Việt Nam Cộng Hòa)

4. Được cấp nhà, đất từ các đơn vị như trường học, bệnh viện, đơn vị của nhà nước cho nhân viên.

5. Các loại giấy tờ được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

6. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

……

Thủ tục hợp thức hóa nhà đất (hình minh họa)

II. Các bước cần thực hiện để hợp thức hóa:

1. Bước 1: Đo vẽ nhà đất

Các bạn liên hệ với đơn vị có thẩm quyền để tiến hành đo đạc nhà đất của mình. Tùy theo địa phương mà bạn có thể liên hệ: cán bộ địa địa chính xã phường; Công ty có chức năng được cung cấp bản vẽ về nhà đất.

 2. Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ:

Các bạn chuận bị hồ sơ để nộp vào cơ quan nhà nước để cấp sổ đỏ cho gia đình ban. Bốn thành phần hồ sơ cơ bản của để cấp sổ đỏ:

+ Thành phần 1. Biểu mẫu nhà nước quy đinh:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Bộ hồ sơ kê khai thuế.

(Lưu ý: các bạn nên đến trực tiếp cơ quan nhà nước để lấy các mẫu này)

+ Thành phần 2. Giấy tờ về nguồn gốc nhà đất:

– Giấy tờ mua bán, cho tặng nhà, đất bằng giấy tay (không có công chứng, chứng thực của nhà nước).

– Kê khai nhà đất năm 1977, kê khai nhà đất năm 1999.

– Các giấy tờ được cấp từ chế độ cũ (chính quyền Việt Nam Cộng Hòa)

– Giấy tờ được cấp nhà, đất từ các đơn vị như trường học, bệnh viện, đơn vị của nhà nước cho nhân viên.

– Quyết định cấp số nhà, hợp đồng điện nước, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biên bản về việc việc vi phạm hành chính…

– Các loại giấy tờ được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

….

+ Thành phần 3. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất:

– Bản vẽ sơ đồ nhà đất; hoặc

– Bản vẽ hiện trạng nhà đất.

+ Thành phần 4. Giấy tờ về nhân thân:

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

– Hộ khẩu, Đăng ký kết hôn.

Bước 3. Nơi nộp hồ sơ:

Tùy theo từng địa phương thì bạn sẽ nộp tại:

– UBND cấp xã, phường (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ).

– Văn phòng đăng ký đất đai (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ).

Bước 4: Nộp các loại thuế phí và nhận giấy chứng nhận (sổ đỏ)

Các bạn sau khi nhận thông báo thuế thì tiến hành nộp các khoản thuế, phí theo quy định và trở lại nơi đã nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận.

II. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:

  • Tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở.
  • Tư vấn cho khách hàng trường hợp cụ thể của mình có đủ điều kiện để cấp chủ quyền nhà và đất theo quy định của pháp luật không.
  • Chuẩn bị hồ sơ, đo vẽ hiện trạng nhà và đất theo quy định để cấp chủ quyền nhà đất.
  • Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp chủ quyền nhà, đất.
  • Tư vấn nghĩa vụ tài chính: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT KIẾN TẠO – Hotline: 0827870068