THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN (TÀI SẢN) THỪA KẾ

Để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ người đã chết sang người thừa kế (còn sống) có hai loại thủ tục là: thủ tục thỏa thuận phân chia di sản hoặc thủ tục khai nhận di sản.

1. Trường hợp áp dụng thủ tục thỏa thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng thì thủ tục thỏa thuận phân chia di sản được áp dụng trong trường hợp :“Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản”

2. Trường hợp áp dụng thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng thì việc thực hiện thủ tục khai nhận di sản được áp dụng đối với trường hợp “Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.”

II. Giầy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế

a) Các giấy tờ chung:

+ Giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhà); sổ tiết kiệm, Giấy đăng ký xe,…

+ Giấy tờ về nhân thân của người thừa kế: CMND, hộ khẩu.

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản.

b) Trường hợp không có di chúc:

+ Tờ tường trình về quan hệ nhân thân

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người thừa kế theo pháp luật với người để lại di sản: hộ khẩu, giấy khai sinh, tờ khai nhân khẩu. giấy đăng ký kết hôn;

c) Trường hợp có di chúc: Di chúc

III, Các bước tiến hành khai nhận thừa kế

1. Bước 1:

Thiết lập và chuẩn bị hồ sơ theo thành phần như đã nêu ở trên. Liên hệ Cơ quan công chứng để cơ quan này tiến hành thủ tục niêm yết. Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế.

2. Bước 2:

Người được hưởng di sản tiến hành kê khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ tại Cơ quan thuế.

3. Bước 3:

Người được hưởng di sản thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

III. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. Tư vấn thủ tục kê khai di sản thừa kế:

  • Thủ tục kê khai di sản thừa kế đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng, người ở nước ngoài…
  • Tư vấn pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
  • Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo di chúc, theo pháp luật.
  • Soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, đăng bộ, cấp đổi chủ quyền.

2. Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế

  • Đại điện các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng khi chia thừa kế;
  • Tham gia giải quyết tranh chấp trong việc chia di sản thừa kế.
  • Tham gia giải quyết tranh chấp trong việc xác định tài sản thừa kế, giá trị tài sản thừa thừa kế.
  • Hướng dẫn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
  • Đại điện cho các bên trước Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.