Ranh đất

Tranh Chấp Đất Đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. (Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013)
Như vậy, tranh chấp đất đai là tranh chấp nhằm xác định ai là người có quyền sử dụng đất, cụ thể: Tranh chấp để xác định ai là người có quyền sử dụng đới với toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất, bao gồm cả tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất liền kề.

ranh đất tranh chấp

NHỮNG VẤN BẠN GẶP PHẢI KHI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI?

– Bạn không có thời gian để tham gia vụ kiện kéo dài;
– Bạn không đủ hiểu biết về pháp luật đất đai và thủ tục kiện tụng;
– Bạn không biết cần thu thập các chứng gì cứ có lợi cho vụ việc tranh chấp;
– Giữa các bên có mâu thuẫn trầm trọng và không muốn chạm mặt nhau;
– Bạn cần có người đại diện thay mặt bạn để tham gia giải quyết tranh chấp;
– Bạn cần luật sư để tư vấn pháp luật về đất đai và tố tụng tại tòa án;
– Bạn cần luật sư để bảo vệ bạn tại các cơ quan nhà nước, tại tòa án các cấp.

Dịch Vụ Luật Sư

– Luật sư tư vấn pháp luật về đất đai và tranh chấp đất đai;

– Hướng dẫn và thu thập các chứng cứ có lợi cho việc tranh chấp của bạn;

– Soạn thảo văn bản yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp;

– Chuẩn bị hồ sơ cho việc yêu cầu, khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai

– Cử luật sư đại diện cho khách hàng tham gia việc hòa giải, giải quyết tranh chấp tại cơ quan chức năng;

– Cử luật sư tham gia bảo vệ vụ án tranh chấp đất đai tại tòa án các cấp;

– Cử luật sư tham gia vào việc yêu cầu thi hành án bản án tranh chấp đất đai.

Vì Sao Nên Chọn Dịch Vụ Của Luật Kiến Tạo

Năm Kinh Nghiệm
Hồ Sơ Tư Vấn Thành Công
Trường Hợp Tư Vấn
Nhắn Tin Ngay Để Được Tư Vấn
Nhắn Tin Ngay Để Được Tư Vấn Miễn PhíGọi Ngay 093 701 7711